Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu - akce

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2018
  • Příloh: 19

Obsah příspěvku

Výběrové řízení ukončeno, výsledky  předané výborem pro hodnocení nabídek projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 23.7.2018.

Nejvýhodnější nabídku předložila firma Karel Procházka elektro, Pardubice, IČO: 87200104 s cenou 796.280,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je  zveřejněno v dokumentech níže.