Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Tvůrce této webové prezentace - Jan Volejník (webdesignérské studio Web Works) prohlašuje, že tyto webové stránky byly vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Webová prezentace obce Zdechovice splňuje všechna důležitá pravidla nejznámnějších metodik používaných v České republice. Konkrétně se jedná o Pravidla tvorby přístupného webu vydaná za podpory Ministerstva informatiky ČR, mezinárodní standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1 a Metodický návod Blind Friendly Web vydaný a průběžně aktualizovaný organizací SONS (http://www.sons.cz).

Soulad s pravidly

Některé dokumenty získáváme pro uveřejnění na web již nepřístupné. Jedná se především o dokumenty z externích zdrojů (jiných webů, úřadů, systémů a aplikací). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí v podobě, v jaké je má dostupné.

Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Tyto dokumenty není možné v prosředí webu zobrazit přímo, je nutné si je stáhnout a zobrazit s využitím vhodné aplikace. Tyto dokumenty bývají zobrazeny ve výpisech (přiložených souborů), je u nich uveden typ souboru a jejich velikost.

Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít různé aplikace, které lze zdarma stáhnout z Internetu, např. nejběžnější:

Případně je pro jejich zobrazení možné použít i služby jako OneDrive nebo Google Docs.

Některé fotografie ve fotogaleriích či ilustracích textového obsahu mohou postrádat alternativní textový popis. Jedná se především o starší obsah, který jsme importovali a u kterého by bylo časově a finančně náročné každou informaci doplnit.

Zpracování

Struktura dokumentu je tvořena kódem strukturovaným dle DTD HTML 5, formátování a vizuální stránka prezentace je zajištěna prostřednictvím CSS(kaskádových stylů). Web využitá komponenty, které vyžadují mít povolený JavaScript. Bez něj nemusí být web plně funkční, byť ke všem důležitým informacím se lze dostat i bez podpory JavaScriptu.

Styly vzhledu

Kromě základního (grafického) stylu je možné si přepnout zobrazení stránky i do režimu vysokého kontrastu vhodného například pro slabozraké uživatele. Tento režim disponuje větší velikostí textů, odstraňuje některé grafické prvky a obecně zvyšuje barevný kontrast písma a pozadí. Pro rychle přepnutí do režimu vysokého kontrastu slouží klávesová zkratka V, pro přepnutí nazpět do výchozího (normálního) režimu poté klávesová zkratka N. Uvedené klávesové zkratky se používají v kombinaci kláves závislé na verzi Vašeho prohlížeče a operačního systému - viz níže kapitola "Klávesové zkratky pro rychlé akce". Pro použití "přepínače stylů" musíte mít ve Vašem webovém prohlížeči povolený JavaScript. Pro uložení stavu zobrazené verze je nutné mít povolené ukládání informací do tzv. cookies.

Velikost písma

Každý uživatel si může upravit výchozí velikost písma podle svého uvážení. Slouží k tomu poslední položka v hlavním menu, která obsahuje odkaz na zmenšení písma o 5%, odkaz na zvětšení písma o 5% a pokud je uživatelské nastavení aktivní, pak i odkaz na zrušení tohoto nastavení a návrat z výchozím velikostem. Tato funkcionalita umožňuje změnit velikost písma většiny prvků na stránce. Mohou ale existovat i výjímky, u kterých nebude nastavení z různých důvodů aplikováno.

Pro zmenšení písma můžete použít také klávesovou zkratku - a pro zvětšení pak klávesovou zkratku +.

Skryté pomocné odkazy

Použity jsou také skryté odkazy pro přeskočení části obsahu stránky na hlavní menu, hlavní obsah, sekundární obsah, konec, resp. odkazy uvedené v patičce stránky a začátek stránky. Menu se aktivuje opakovaným stiskem klávesy TAB na začátku stránky.

Klávesové zkratky pro rychlé akce

Pro rychlejší a snazší prohlížení této webové prezentace jsou nadefinovány následující zkratky:

  • H - Homepage - přechod na úvodní stránku webové prezentace
  • M - Menu - odskod na hlavní menu
  • O - Obsah - odskok na hlavní obsah
  • S - Sekundární obsah - odskok na vedlejší obsah v postranním sloupeci (pokud jím stránka disponuje)
  • K - Konec - přechod na zápatí stránky
  • Z - Začátek - přechod na začátek stránky
  • N - Normální vzhled - přepnutí na výchozí grafický styl přezentace
  • V - Výrazný vzhled - přepnutí na vysoce kontrastní vzhled s větším fontem
  • - - Zmenšení písma o 5% (lze použít opakovaně)
  • + - Zvětšení písma o 5% (lze použít opakovaně)

Způsob použití klávesových zkratek je závislý na prohlížeči a operačním systému, který používáte. Například v současnosti nejrozšířenější kombinaci prohlížeče Chrome na operačním systému Windows přejdete na hlavní obsah stiskem kombinací kláves Alt + O. Další kombinace naleznete v následující tabulce:

Způsob používání klávesových zkratek v různých prohlížečích a operačních systémech
Prohlížeč Windows Linux Mac
Edge / Internet Explorer Alt + zkratka    
Chrome Alt + zkratka Alt + zkratka Control Alt + zkratka
Firefox Alt Shift + zkratka Alt Shift + zkratka Control Alt + zkratka
Safari Alt + zkratka   Control Alt + zkratka
Opera Opera 15 a novější: Alt + zkratka
Opera 12.1 a starší: Shift Esc + zkratka
   

Tisková verze

K dispozici je i speciální stylový předpis pro tiskový výstup. V tiskové verzi je obsah stránky přeformátován s důrazem na primární obsah stránky a jsou vypuštěny některé doplňkové části. Každá vytištěná stránka také obsahuje informaci se svojí URL adresou a QR kódem umožňujícím naskenování a otevření vytištěné stránky na mobilním telefonu.

Pomoc s orientací na webu

Pokud se nemůže dopátrat konkrétním hledaným informacím či se nevyznáte ve struktuře webu, můžete použít fulltextové vyhledávání v obsahu webu, případně stránku Mapa webu, která názorně zobrazuje strukturu celého webu.

Cookies

Webová prezentace pro svoji správnou funkčnost vyžaduje ukládání malých textových souborů na zařízení uživatelů. Těmto souborům se říká "cookies". Ukládání cookies bývá v jednotlivých prohlížečích ve výchozím nastavení povoleno. V případě potřeby je ale možné tuto funkci vypnout.

Udělení souhlasu s používáním cookies

Na základě platné legislativy EU musí každý uživatel udělit souhlas s používáním cookies. Pokud jste nám souhlas doposud neudělili, bude Vám zobrazen dialog s výzvou. V případě udělení souhlasu se tato informace zapíše do cookie souboru a nadále již nebude tento dialog zobrazován (pro daný prohlížeč). V případě odmítnutí udělení souhlasi bude dialog opětovně zobrazen při dalším načtení webové stránky. Webová prezentace nemusí pak být zcela funkční. 

Jaké informace obecně můžeme ukládat?

Podporované prohlížeče a zařízení

Webová prezentace je tzv. "responzivní", což znamená, že její layout i grafický podoba se přizpůsobuje zařízení, na kterém si web prohlížíte. V důsledku toho je web dobře použitelný na chytrém telefonu, tabletu, notebooku i stolním PC s velkým displejem. Podporované jsou běžně použivané prohlížeče, tedy: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera a Apple Safari vždy minimálně v aktuální a poslední předchozí verzi. 

Kontakt na autora

I přes veškerou naši snahu vytvořit tento web co nejpřístupnější, je možné, že se při prohlížení této webové prezentace setkáte s nějakými problémy. V takovém případě Vás prosíme, aby jste nám tuto skutečnost oznámili, abychom mohli co nejdříve sjednat nápravu. Děkujeme.

Kontaktní osoba
Jan Volejník, DiS. / Web Works - webdesign studio

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz