Návrh rozpočtu Mateřské školy a Základní školy sestavují kompetentní pracovníci školy.

Schválení rozpočtu organizací obce přísluší zastupitelstvu obce. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, který zahrnuje informace o výdajích a příjmech a dále o pohledávkách, dlouhodobých závazcích a finančních příjmech.