Upozornění: Dobrovolnou registrací do našeho newsletter systému souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle níže uvedeného textu. Ten souhlas nám udělíte ve formě zaškrtnutí příslušného políčka (tzv. checkboxu) v registračním formuláři. Bez udělení tohoto souhlasu nebude registrace vaší emailové adresy možná.

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby Obec Zdechovice, Zdechovice čp. 5, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623 zpracovávala jako správce osobních údajů, mnou poskytnuté osobní údaje (email), a to pro následující účely zpracování: 

  • elektronické zasílání obecního hlášení obce Zdechovice, aktualit a mimořádných událostí, jakož i pozvánek na kulturní akce pořádané obcí Zdechovice.  

 

Uvedenou kategorie osobních údajů zpracovává Obec Zdechovice zastoupená pověřencem na základě uzavřené smlouvy (více o pověřenci na stránce GDPR). Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Udělením tohoto souhlasu beru dále na vědomí, že mám v souvislosti s tímto zpracováním zejména následující práva: 

  • právo na přístup k osobním údajům; 
  • právo na opravu; 
  • právo na výmaz; 
  • právo na omezení zpracování, pokud je k tomu dán zákonný důvod; 
  • právo na přenositelnost údajů; 
  • právo vznést námitku; 
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat – vice na https://www.zdechovice.cz/cs/obecni-urad/gdpr/