Obec Zdechovice spravuje ještě místní část Spytovice a dvě samoty - Zbraněves a Stará Pila. Podle sčítání domů a bytů v roce 1991 měla obec 513 obyvatel (265 mužů a 245 žen). Ke dni 20. 6. 2000 měla obec 608 obyvatel, z toho bylo 22 cizinců. V roce 2019 byl počet obyvatel 626 osob.

Obec leží v nadmořské výšce 228 m.n.m., její katastrální výměra je 862 ha. Politicky patří obec do okresu Pardubice. Leží na silnici I/2 cca 20 km východně od Kutné Hory.

KostelíkZ historických pramenů vyplývá, že obec Zdechovice je osada prastará, první písemná zmínka pochází z roku 1352. Ke zdechovické faře patří: Zdechovice, Chvaletice, Telčice, Trnávka, Labětín, Spytovice, Horušice, Morašice, Zbraněves. V roce 1904 čítala 2170 katolíků a 1656 jinověrců.

Obec Zdechovice byla zároveň centrem panství a velkostatku. Pod panství Zdechovice patřilo 751 ha luk polí, správním centrem byl zámek Zdechovice čp. 1, k němuž patřil též lihovar. Posledním majitelem panství Zdechovice byl JUDr. Otto Mettal, člen panské sněmovny a zemský poslanec. Jeho manželkou byla Amálie, rozená Šebková, JUDr. Otto Mettal zemřel v Praze cca v roce 1927. Z tohoto manželství pocházejí čtyři dcery - Marie, Adriana, Helena a Hana. Poslední žijící příbuzní žijí v Praze. V majetku potomků rodu zůstal zámek do roku 1945, kdy přešel do národní správy.

Zdechovický zámekK zámku patří pozemek - původně park s dančí oborou a dvěma rybníky. V parku byla sochařská výzdoba buď přímo z dílny Matyáše Bernarda Brauna nebo jeho žáků - zachovala se pouze torza, která byla péčí obce Zdechovice zachráněna a restaurována. Z vnitřního zařízení se dochovaly pouze dvě šatní skříně, které jsou v majetku obce Zdechovice. Je také známo, že některé obrazy s motivy koní jsou deponovány na zámku Slatiňany.

Po roce 1945 byl zámek sídlem Československé armády až do roku 1968, kdy byl Krajskou vojenskou ubytovací správou se sídlem v Pardubicích poskytnut pro účely sovětské armády. Ta zámek opustila 21. 8. 1990 a od té doby je zámek včetně objektů za ohradní zdí v majetku a péči obce Zdechovice. Během pobytu vojsk byla odstraněna sochařská výzdoba, drobné stavby jako pavilonky, altány, tenisové kurty a podobné drobné stavby. Část dančí obory spolu s částí plochy i budov velkostatku, které byly zbořeny, o výměře 6,5 ha byla vyčleněna pro autopark. Na tomto místě byly postaveny garáže a jiné haly a byl zde sovětskou armádou vytvořen autopark pro vojenskou techniku. Tato část byla obcí pronajata Národnímu zemědělskému muzeu Praha bylo zde vytvořeno muzeum velké zemědělské techniky. Bohužel, expozice Národního zemědělského muzea se v roce 2003 přestěhovala do vlastních prostor v Drobovicích u Čáslavi.

Nyní je zámecký komplex ve vlastnictví obce Zdechovice.