Informace o projektu

„Společenský sál se zázemím - komunitní centrum“

Projekt byl realizován s finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Hlavní cíl:
  • Vytvoření prostoru pro konání akcí podporujících kulturní a komunitní rozvoj obce.
  • Kromě kulturního a vzdělávacího přínosu má realizace i ekologický a  estetický přínos.
Příjemce dotazce: Obec Zdechovice
Záměr: Vytvoření prostoru pro konání akcí podporujících kulturní a komunitní rozvoj obce
Zpracovatel projektové dokumentace: Atelier G+G s.r.o., Jindřichův Hradec
Dodavatel: STAVER Luže s.r.o.
Místo realizace: Obec Zdechovice
Celkové náklady: 27.835.222,03 Kč
Dotace: 10.000.000,- Kč
Termín ukončení realizace: 6. 4. 2023
Cíl akce (projektu): Cílem projektu byla revitalizace objektu nacházejícího se v havarijním stavu, především hlavního sálu, potřebného zázemí (sociální zařízení, skladové prostory atd.) a zřízení dalších prostor (malá společenská místnost) a vytvoření prostoru pro konání akcí podporujících kulturní a komunitní rozvoj obce.

 

Ná této stránce naleznete informace o připravovaných, probíhajících i již uskutečněných projektech.

Výpis konkrétních projektů naleznete v kontextovém menu (na větších displejích v postranním sloupci, na mobilních zařízení níže na této stránce).