Rozdělení

Pro větší přehlednost a zároveň i s ohledem na rozsah naší videokroniky, jsme se rozhodli ji od roku 2018 členit dle let. Starší videa pak najdete souhrnně v archivu: