Na této stránce můžete dle kritérií níže vybrat pro Vás  nejlepší způsob doručení elektronického podání určeného pro Obec Zdechovice.  Elektronické podání je možné prostřednictvím datové schránky ISDS nebo e-mailem.

Elektronické podání prostřednictvím datové schránky ISDS

 • ISDS datová schránka : zkza5qh
 • Časová možnost podání: kdykoliv 
 • Potvrzení přijetí: automaticky generovaná doručenka

 

Elektronické podání prostřednictvím e-mailu

 • Elektronická adresa podatelny: obec@zdechovice.cz 
 • Časová možnost podání: kdykoliv 
 • Potvrzení přijetí: emailem s přiřazením jednacího čísla

Při zasílání datové zprávy emailem v emailu uveďte:

 • Fyzická osoba: jméno, příjmení a doručovací adresu
 • Právnická osoba: název, IČ
 • pro podání učiněná emailem je vyžadován elektronický podpis dokumentu kvalifikovaným certifikátem vydaným akreditovaným poskytovatelem (certifikační autoritou CA)
 • podání bez elektronického podpisu kvalifikovaným certifikátem jsou považována za běžnou korespondenci
 • doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno dle platné metodiky.