Veřejně přístupné registry naleznete na stránce níže...

Czech Point (logo)

Výpisy a ostatní si můžete pořídit na našem obecním úřadě v úředních hodinách popř. tuto nabídku služeb poskytuje i Pošta partner umístěná ve stejné budově jako náš úřad. Občanské kontaktní místo veřejné správy poskytující zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné zprávy mezi nejvyhledávanější patří zejména:

Výpis z rejstříku trestů

 • Žadatel: osoba, které se výpis týká, popř. zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci
 • Co budete k výpisu potřebovat: platný doklad totožnosti, rodné číslo , (zmocněnec plnou moc, platný doklad totožnosti).
 • Správní poplatek: 100 Kč

Výpis z katastru nemovitostí

 • Žadatel: kdokoli 
 • Co budete k výpisu potřebovat:
  • z listu vlastnictví – katastrální území, číslo listu vlastnictví
  • ze seznamu nemovitostí – katastrální území, parcelní číslo, nebo číslo stavební parcely, nebo číslo popisné.   
 • Správní poplatek: dle požadovaného úkonu

Výpis z obchodního, živnostenského rejstříku

 • Žadatel: kdokoli 
 • Co budete k výpisu potřebovat: identifikační číslo subjektu (IČO)
 • Správní poplatek: první strana výpisu 100 Kč, každá další 50 Kč

Výpis bodového hodnocení řidiče

 • Žadatel: osoba, které se výpis týká, popř. zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci  
 • Co budete k výpisu potřebovat: platný doklad totožnosti, (zmocněnec plnou moc, platný doklad totožnosti).
 • Správní poplatek: 100 Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

 • Žadatel: kdokoli  
 • Co budete k výpisu potřebovat: identifikační číslo subjektu (IČO), nebo osobní údaje konkrétní osoby.
 • Správní poplatek: první strana výpisu 100 Kč, každá další 50 Kč 

 

Více informací a všechny nabízené služby naleznete na stránkách Czech POINT: http://www.czechpoint.cz/public/

Další kontaktní místa Czech POINT si můžete vyhledat zde: http://www.czechpoint.cz/wwwstats/f?p=100:16

 

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.