Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.
Informace o projektu

„Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na p.č. 512“

Hlavní cíl:
  • Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.
  • Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.
Příjemce dotazce: Obce Zdechovice
Záměr: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Zdeněk Karabec
Dodavatel: Agrostav Pardubice a. s.
Místo realizace: Obec Zdechovice
Celkové náklady: 5.217.133,73 Kč
Dotace: 1.507.000,- Kč
Termín ukončení realizace: 15. 9. 2022
Cíl akce (projektu): Cílem projektu je rekonstrukce a obnova funkce původního Zadního rybníka. Účelem je zadržení srážkové vody v krajině, zvětšení vodní plochy, zvětšení akumulačního a retenčního objemu, vytvoření významného krajinného prvku a zřízení tůně a mokřadu, dále zvýšení ochrany obce Zdechovice, části Spytovice při povodňových průtocích v Krasnickém potoce převedením náhonem odbočujícím nad Spytovicemi.