Historie SDH Zdechovice

Historie dobrovolných hasičů v obci Zdechovice sahá až do roku 1887 kdy si Obec Zdechovice pořídila novou čtyřkolovou hasičskou stříkačku za 630,- zlatých, postavila první hasičskou zbrojnici a založila Sbor dobrovolných hasičů, který až do 90 let minulého století plnil úkoly v požární ochraně (hašení požárů, prevence, výcviky).

Historie SDH Spytovice

V roce 1890 byl založen sbor dobrovolných hasičů obce Spytovice. Dochoval se pouze text uvedený v soukromé kronice sepsaný roku 1944 p. Josefem Kroupou z čp. 45 Spytovice zvoleným starostou sboru v roce 1909:  

Bylo to jak jsem pravil, 14 dnů po svatbě (1901) a já prvně zůstal ležet u nevěsty. Sotva jsem se však na posteli posadil, již někdo mě volá, že hoří. Josef, pojď honem troubit, v Labětíně hoří. Vyběhl jsem s trumpetou, zatroubil a ujel do Labětína a přijeli jsme až ráno celí rozmáčení a ze spaní už nebylo nic. Že jsem byl ještě vícekrát vyrušen nebylo žádnou zvláštností, vždyť jsem byl hornist od hasičů. Náš sbor byl dosti čilý. Hasiči byli všichni mladí, polovina docela svobodných a tak jsme jezdili na sjezdy a to bylo vždy veselo a moje trumpeta „měla hyc“. Byla to moje radost, když jsem mohl kráčet po pravé straně vedle sboru a přitom troubit do kroku nějaký pochod.

Současnost JSDH Zdechovice

V roce 1994 Obec Zdechovice, pro účely plnění úkolů na úseku požární ochrany zřídila na základě zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, svoji Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Zdechovice JSDH (JPO), jejíž akceschopnost je plně hrazena z rozpočtu obce a při troše štěstí i z různých krajských a státních dotací, grantů.

Jednotka má jedno dvanáctičlenné družstvo. V roce 2019 je složení jednotky: 1 velitel, 3 velitelé družstva, 7 strojníků. V rámci poplachového plánu kraje je jednotka zařazena do kategorie JPO 3, což znamená, že vyjíždí na žádost KOPIS (krajského operačního střediska) na místo události max. do 10 minut od vyhlášení poplachu a zasahuje jak v katastru našich obcí, tak i v sousedních.

Technika kterou zdechovický sbor disponuje je velmi pestrá a na vysoké úrovni. Nejvíce využita je cisternová automobilová stříkačka Tatra 815 (pořízená v roce 2016) s označením CAS 20, která vyjíždí ke všem druhům zásahů (dopravní nehody, požáry, technické zásahy, předlékařská pomoc, atd). Dále CAS 32 Tatra 815, která je již staršího data narození (1987), ale stále slouží svému účelu a nenechá se před svojí mladší sestrou zahanbit (tedy i díky péči našich hasičů). Posledním automobilem je velitelský vůz Volkswagen Transporter T5, který se používá nejvíce na transporty materiálu, dovoz mužstva, technické zásahy. Jednotka disponuje několika přívěsy (klasický, lodní), člunem a množstvím jiné techniky - dýchací technika, vyprošťování Holmatro, pily, čerpadla, vysoušeče, termokamera a dalšího vybavení, které je díky pochopení obce (zastupitelů a pana starosty) na vynikající úrovní a patří k tomu nej, co lze pro hasiče v současné době pořídit. Také nemůžeme zapomenout zmínit naší historickou koňskou stříkačku, se kterou se pravidelně každý rok zúčastňujeme hasičských závodů v okolí a je bezesporu chloubou všech akcí a oslav pořádaných obcí.

V roce 1994 obec převzala od státu budovu kotelny, která sloužila pro vojenské účely. Tato budova byla zrekonstruována a nyní slouží jako moderní požární stanice. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, při které bylo navíc přistavěno jedno parkovací stání, dílna, sociální zařízení, nové plynové vytápění a zateplení celé budovy.

Jednotka každý rok vyjíždí k cca 40 událostem na žádost KOPIS. Z výčtu dalších činností pro naší obec provádí např. řezání dřevin, čištění, úklid, ukázky zásahů, soutěže pro děti.

Pro vyhlašování požárního poplachu se používá vyrozumívání přes datové cesty-mobilní telefony členů jednotky, dále tablety v zásahových vozidlech a nakonec stále i akustické sirény, která je napojena na HZS KOPIS Pardubice. Jednotka zasahuje v okruhu cca 15km a několikrát ročně na žádost KOPIS vypomáhá při mimořádných událostech ve Středočeském kraji. Předurčení a výcvik je pro většinu mimořádných událostí - dopravní nehody, požáry, technické zásahy a další druhy činností. Každoročně její členové absolvují množství školení, výcviků a soutěží.

 

Kontaktní údaje
Kontakt  

jednotka Požární ochrany hasiči Zdechovice - velitel

(+420) 724 415 729

Facebook:

https://www.facebook.com/hasici.zdechovice

 

Zajímavosti!

Pokud se chcete podívat na názornou ukázku, navštivte kategorii Hasiči v naší fotogalerii. Nebo se podívejte na následující video z oslav Hasičů Zdechovice zde dne 14.7.2012.