Sokol Zdechovice - znakHistorie Sokol Zdechovice SKLZ

Sokolské hnutí má v naší obci dlouholetou tradici. Vše začalo ve válečných letech. V roce 1942 stojí u založení oddílu kopané holič a kadeřník pan Karel Jandera (později všemi nazývaný „ Otec Jandera“).  Nade vše miloval kopanou a ta v naší obci prostě chyběla…

Sokol zpočátku vyvíjel pouze sportovní činnost právě v oddíle kopané. Hřiště vzniklo nad vesnicí – mezi lomem Strážník a místní částí Zbraněves. Své síly později spojili Sokolové s Osvětovou besedou a tato spolupráce dala vzniknout ochotnickému divadlu. Vedlo si velmi zdatně a v hostinci U Škarydů se uváděla pravidelná představení, hojně diváky navštěvovaná. Kultura je vůbec zdechovickým občanům v té době vlastní. Mezi památná dnes patří setkávání mladých pod lipami u pomníku padlých . Zde se zpívalo a tančilo.

Oddíly SOKOLA ZDECHOVICE

Kopaná

Původně parta milovníků této hry objížděla okolní vesnice a sehrála vždy přátelský zápas. Později vstupuje tým Sokola do pravidelné soutěže. Podle kroniky nepatřili naši fotbalisté k nejlepším v regionu. Hráli jsme vždy nejnižší soutěž okresního přeboru. Nová etapa s výbornými výkony přichází na konci 90-tých let, kdy tým Sokola stoupal vzhůru soutěžemi. Tato slavné éra je spojena se jménem Václav Mazal a s hráči kolem exligového Petra Rydvala. Sokol se stal  přeborníkem IV. třídy a vítězem III.třídy. Dokonce patřil i k nejlepším v Okresním přeboru. Okupoval přední místa v tabulce střelců okresu … S přestupem opor do krajských soutěží začal i pozvolný sestup zpět do nejnižší. V současné době je velkým úspěchem aktivní působení oddílu v pravidelné soutěži. Činnost žákovského týmu byla přerušena v 70-tých letech. Rozvoj sportovní činnosti dětí převzala od svého znovuotevření škola. Ještě v roce 2014 hrála soutěž okresního přeboru s týmem U10.

Volejbal

Díky sportovně laděné mládeži v obci vzniká pod křídly Sokola další oddíl – velmi oblíbený volejbal. V obci je hned několik hřišť, na kterých se denně hrávalo. V zámeckém parku, na Ovčíně, na návsi…

Volejbalisté Sokola Zdechovice patřili vždy k nejlepším v kraji. Ještě v 80-tých letech se zde hrávala soutěž krajského přeboru. To se již vybudovaly nové kurty na sídlišti. Slavnou éru zdechovického volejbalu psala jména Josef Říha, Zdeněk a Jiří Halíkovi, Jaromír Forst, Luboš Adamyk, Pavel a Jan Vampolovi a hlavně Jan Vampola starší. Ještě na konci 90-tých let se ve Zdechovicích hraje okresní soutěž mužů i žen . Tehdy pod vedením nejmladšího ze slavné éry Jana Mazala. Dnes udržuje volejbal v obci již jen škola se svou volejbalovou přípravkou a smíšeným týmem pedagogů, účastnícím se turnajů.

Nohejbal

Nohejbal patřil k dalším sportům Sokola Zdechovice. Okresní soutěž se tu hrála v 80-tých letech. U všeho byl tehdy pan Milan Krepl. Dnes se nehraje ani rekreačně…

Stolní tenis

Stolní tenis zapsal v obci sokolské několikaletou historii. V Sokole Zdechovice působil několik sezon v 70-tých letech. U jeho začlenění do struktury Sokola Zdechovice stál tehdy pan Petr Hanuš. Členy týmu byli tehdy především starší žáci.

Tanec

Mezi velmi oblíbené patřila v 70-tých a 80-tých letech činnost v tanečním kroužku pod vedením paní Vančurové a Rýdlové. Zde se sdružovali děti i dospělí a usilovně nacvičovali Českou besedu. S tímto tanečním cyklem pravidelně vystupovali nejen v obci, ale i na společenských akcích v okolí. Tanec v současné době provozuje školní kroužek.

SOUČASNOST SKLZ

Činnost současného Sokola Zdechovice se zaměřuje na:

  • Fotbalová přípravka – v roce 2018  byly zahájeny pravidelné tréninky předškolních a mladších školních dětí.
  • Kopaná – muži hrají  IV.třídu  okresní soutěže Přeloučska. Jejich výsledky a dění v týmu můžete sledovat na Facebooku oddílu popř. na webových stránkách.

 

 
Základní údaje o organizaci
Název:

Sokol Zdechovice z.s.

Kontaktní adresa: Jan Mazal
ČSA 149, 533 11 Zdechovice
Sídlo: Zdechovice
IČO: 42940966