historické foto zámkuVe zdejší obci stál odedávna zámek. Původně to byla jen tvrz, potom dřevěný zámek. V roce 1803 úplně vyhořel. Nový byl vystaven hrabětem Karlem z Paarů. Tento ho roku 1889 prodal Dr. Otto Mettalovi, bývalému profesorovi vyšší hospodářské školy v Libverdě a jeho manželce Amálii, roz. Šebkové. Mettal pocházel z Humpolce, kde jeho otec vlastnil malou textilní továrnu. Jeho manželka rozená Šebková pocházela z Prahy, její otec byl velkopodnikatel a stavitel železnic (například z Prahy do České Třebové a jiných tratí). Měl velké zisky a majetek, vlastnil zámek a panství ve Zruči nad Sázavou a zámek a panství v jeho blízkosti. Mettalovým koupil Větrný Jeníkov u Humpolce a Rozsochatec u Chotěboře s rozsáhlými lesy a polnostmi a krásnými zámky. Ke zdechovickému zámku patřil také dvůr Telčice a dva činžovní domy v Praze. Tam jezdila rodina včetně několika koní na zimní pobyt.

Bývalý majitel zámku JUDr. Otto Mettal si koupil v roce 1912 od císaře titul "von", a tak patřil do šlechtické rodiny. Byl poslancem rakouského sněmu ve Vídni za českou šlechtu a doživotním členem panské poslanecké sněmovny v Praze. Do zámku jezdilo mnoho šlechtických rodin a také několikrát byl hostem Jan Masaryk, líbila se mu dcera Hana, která ve válce žila v Americe a Masaryka podporovala v Anglii. Zde si vždycky zahrál na piano.
JUDr. Mettal zdejší panství opravil a opatřil pěknou věží s hodinami.

Zdechovický zámekU zámku se rozkládal park, dílem anglický a dílem francouzský. V parku byla zelinářská zahrada, dva rybníčky a stádo daňků. Později byl zřízen lihovar. Majitel zámku měl oblibu v jezdeckých a kočárových koních. Měl čtyři dcery, měly svého profesora, který je vyučoval. V roce 1923 majitel zámku zemřel. Ten, který pokrokově hospodařil a měl dobré hospodářské výsledky. Po jeho smrti se ujímá vedení dcera Helena.

V roce 1932 pronajímá pole s lihovarem zemědělskému a pachtovnímu nájemnímu družstvu, družstvo čítá 16 členů. Jsou to rolníci z okolních vesnic a dva zdejší. Majitelka v r. 1926 likviduje věž na zámku. Helena se přihlásila k Němcům a v roce 1945 byla odvlečena do Mnichova.

Zdechovický zámekV letech 1951 - 53 sloužil zámek k ubytování horníků z Chvaletic, správcem zámku byl J. Vojtíšek . Roku 1952 byl v parku "Hornický den" a také nuceně končí Zemědělské a pachtovní družstvo. V roce 1953 se do zámku stěhuje vojenská posádka. Pro mužstvo se postavily v parku dřevěné baráky. V parku jsou pořádány různé kulturní pořady místních složek. Začíná výstavba bytů pro důstojníky. Dne 2. října 1968 přijíždí skupina sovětské armády, naše vojsko musí ze zámku odejít do Přelouče, bylo to smutné loučení. Dne 12. října se do zámku přistěhoval ženijní pluk, který měl kolem 600 mužů. Zde armáda hospodařila jako doma a park byl likvidován pohonnými hmotami z těžkých automobilů, které se tam projížděly. V parku bylo pro armádu postaveno kino. Vojsko zde bylo do roku 1990.