Územní plán je typ územně plánovací dokumentace vedoucí k funkčnímu a prostorovému uspořádání konkrétního území v obvodu obce Zdechovice a jejího využití. Cílem územního plánu je trvale udržitelný rozvoj obce s vyváženým stavem mezi  bydlením, hospodářstvím a životním prostředím. Územním plánem se snažíme reflektovat na současné potřeby generací bydlících v obvodu našich obcí pro jejich kvalitní, udržitelný a dlouhodobí život.