V mapové příloze najdete odkazy na mapy obsahující mimo jiné i informace o vedení turistických stezek, které můžete až na nepatrné výjimky (kde si však i méně zdatný turista poradí) využít vzhledem k pozvolnému zvlnění terénu - i jako cyklotrasy (případně je zde k dispozici i přímo odkaz na cyklomapy).

Vhodné východiště najdete v Řečanech nad Labem, odkud po modré dojdete k nám, na návsi u pomníku padlých najdete rozcestník - a dále se můžete řídit zveřejněnou turistickou mapou.

Stručně o Železných horách

Součástí Českomoravské vrchoviny je výrazné zhruba 65 km dlouhé zalesněné pásmo s plošinatým k severovýchodu nakloněným povrchem. Naše obec leží na úpatí Železných hor, které se zdvihají už od Poděbrad. Jejich název je odvozen od výrazného výskytu železných rud, viz také jiné zmínky v naší stránce. Posledně známou a zatím jinde nezveřejněnou atraktivitou je nález zatím archeologicky neprozkoumaného kusu železité strusky, která podle neoficiálního názoru archeologa může pocházet dokonce až z doby římské, kdy v našem okolí snad existovaly primitivní pece na zpracování železné rudy. Z moderní historie je nám pouze známo, že u nás byly prováděny pokusné těžební práce na uran, na některých místech našeho katastru existují vysoké výrony radonu z podloží. To se však netýká obydlených částí naší obce.

Pro krásné lesní partie a zajímavé vyhlídky jsou Železné hory zejména oblasti řeky Chrudimky se Sečskou a Křižanovickou přehradou hodně vyhledávány k rekreaci a turistice. Řadu přírodních rezervací propojuje naučná stezka, která se jmenuje "Krajem Chrudimky". K nejznámější patří Mlýnský rybník a Rohlík s vodní vodomilnou květenou. Na našem katastru najdete při troše štěstí vodní leknín, žlutý stulík a vyjímečně i naši českou orchidej (fotogalerie) - vstavač májový. V oblasti, do jejíž východní části zasahují Žďárské vrchy se zachovala řada staveb lidové architektury - skanzen Veselý kopec a pod. V naší fotogalerii však již najdete pouze vzpomínku na poslední doškovou střechu a na pilu s vodním pohonem. Naše malebná obec ležící na úpatí Železných hor na silnici I/2 mezi Kutnou Horou (20 km) a Přeloučí (8 km) upoutá barokním zámkem. Zámek byl postaven na místě tvrze ze 14. století. Je čtyřkřídlý s vnitřním atriovým dvorem, má tři nadzemní podlaží, a je částečně podsklepen. Původní tvrz je umně zakomponována do dnešního celku a jen s pomocí výkresů a důkladné prohlídky najdete její původní dislokaci. Fasáda je novorenesančně upravena a typicky renesanční arkády najdete pouze při pohledu zevnitř. U nás najdete i možnost koupání - přístupné jsou tři rybníky - nazýváme je Ovčínský (oficiálně Hořejší morašický), rybník Pazderna (ofic. Zdechovický) a rybník Černý. Pobyt u nás můžete spojit s návštěvou obce Žehušice se zámkem, jízdárnou a unikátní oborou o rozloze 246 ha ze 16. stol. s evropskou raritou, kterou představuje stádo bílých jelenů. Oboru můžete navštívit každý den v 10 hodin - odborný výklad a krmení jelenů. Vzpomínku na kdysi zde se rozlévající křídové moře najdete ve státní rezervaci Skalka u Žehušic.

Státní zámek Kačina u Nových Dvorů z r. 1802, investor Jan Chotek, je největší empírová stavba u nás. Najdete zde poučení, příjemný odpočinek a také naprostou novinku - skleník s léčivkami. Majitelem je stát a sídlí zde Národní zemědělské muzeum Praha - muzeum českého venkova, které a také u nás pořádá v červnu zajímavé akce pro veřejnost - na Kačině Chotkovské dny v kostýmech, hudbou, staročeskou zabijačkou a pod, u nás potom obvykle v sobotu odpoledne, která je kalendářně nejbližší svátku sv. Petra a Pavla (těmto patronům je zasvěcen i náš kostel - předvádění velké zemědělské historické techniky - Od vola k traktoru. Krásná příroda a čistý vzduch lákají turisty k Lázním Bohdaneč, které byly založeny po objevení slatinišť v roce 1896 _ léčby pohybových ústrojí a pohybových soustav - artéský pramen = 21°C, přírodní rezervace Bohdanečský rybník - vodní ptactvo.

Kutná Hora

Královské horní město ze 13. století , letní sídlo krále Václava IV - chrám svaté Barbory ze 14. století - 2. největší gotická stavba v republice, mincovna, poblíž bývalého mlýna Cimburk areál prehistorického hradiště.
Přelouč - město cca 11 tis. obyv. z r. 1261. Jeho stará část při Vratislavově náměstí má zachovanou historickou podobu. Kromě toho, že je rodištěm Františka Filipovského, je vzpomínáno také proto, že bývalo oporou husitů a v historicky nedávné minulosti se zde vyráběly perleťové knoflíky.

Pardubice

Pardubice byly správním centrem Pernštejnského panství v roce 1340. Jsou od nás vzdáleny 28 km a mají nádherné historické jádro s památkovou rezervací. Sídlí zde východočeská galerie, jsou místem konání známých závodů - Zlatá přilba, Velká pardubická steeplechase.

Kladruby nad Labem

Obec známá chovem koní od r. 1522 v dobách císaře Maxmiliána II. Hřebčín zde byl založen v r. 1579 a v září bývá každoročně konán Jezdecký den. V obci je renesanční zámek barokně přestavěný a raně barokní kostel, anglický park, obora a staré aleje. Návštěva Kladrub vás přenese do dob, kdy kůň byl jediným dopravním prostředkem, a právě jedině zde můžete obdivovat krásu starokladrubského koně.

„Národní hřebčín Kladruby nad Labem se v roce 2019 zařadil na seznam světového dědictví UNESCO“.

Cestou do Kladrub budete projíždět obcí Řečany n.L. v níž je na malém návrší románský kostel vysvěcený r. 1165 v přítomnosti knížete Vladislava I.

Čáslav

Posledním místem, na které Vás chceme upozornit, je město Čáslav od nás 23 km vzdálené, založené r. 1260 králem Přemyslem Otakarem II na místě prehistorického a později slovanského hradiště. Dochováno je historické opevnění s tzv. Otakarovou baštou a barokní radnice. Najdete zde také další zajímavé stavby včetně židovské synagogy, židovského muzea, divadla a vzpomínky na rodáka z Trocnova - Jana Žižku - včetně jeho tolik diskutovaného hrobu.

Dopravní informace

Po silnici se k nám dostanete po silnici I/2 asi 85 km ze středu Prahy, nejbližší železniční stanice na trati Praha - Kolín - Česká Třebová je Řečany nad Labem (stanice pouze osobních vlaků z Prahy do Pardubic), autobusová doprava je omezena pouze na místní dopravu po trase Chvaletice - Přelouč - Pardubice. Abychom Vám usnadnili o hledání - jedná se o linky 650 140, 650 150, a 650 300.

Ubytování najdete jak u nás v Pensionu T ve Zdechovicích čp. 18 (tel. 466 936 112, 466 936 264), pak ještě v Motorestu u hajného poblíž Řečan n.L. (tel. 466 932 411), v Přelouči si můžete hotel vybrat a doporučit můžeme Hotel Rudolf v Nových Dvorech u Kutné Hory (tel. 327 571 171, nebo 603 704 363). Tady můžete očekávat perfektní servis.