Místní poplatky

Poplatek vybíraný na základě pravomoci obce spadající do příjmů obce. Místní poplatky můžou být za poskytování některých služeb obce, místních zdanění určitých činností popř. jako regulační funkce.

Obec Zdechovice nemá zavedeny konkrétní místní poplatky např. ze psů, rekreační pobyty, ubytovací kapacity, ze vstupného etc..

Do této kategorie však nespadají:

Záměry na prodej, pronájem

V této sekci naleznete záměry obce Zdechovice na prodej nebo pronájem movitých věcí tzn. například vyřazená obecní technika,  palivové dřevo, velkoobjemové kontejnery atd… 

TIP: Občané obce můžou pro nadrozměrný komunální odpad využít ZDARMA kontejnery na stanovištích v obci – mapa kontejnerů naleznete v sekci Sběrná stanoviště na stránce Odpady.

  • Objednání velkoobjemového kontejneru - viz stránka Odpady

Obec Zdechovice momentálně nemá žádné záměry na prodej nebo pronájem ostatních movitých věcí.

 

Záměry obce Zdechovice na prodej nebo pronájem nemovitých věcí  - viz stránka https://www.zdechovice.cz/cs/obecni-urad/uredni-deska/