Členění obcí podle rozsahu  výkonu státní správy

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů  tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce (§ 1 zákona č. 128/2000 Sb.).

V rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti zákon rozlišuje:

  • obecní úřad obce s rozšířenou působností – tzv. obec III. typu
  • obec s pověřeným obecním úřadem – tzv. obec II. typu
  • obec se základním rozsahem přenesené působnosti –  tzv. obec I. typu

 

Úřady s působností pro Obec Zdechovice

Ve správním obvodu pro naší obec je obec s rozšířenou působnosti Přelouč (obec III. typu)

vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, živnostenského oprávnění, vodoprávní řízení apod., sociální ochrana dětí (na základě veřejnoprávní smlouvy).

Ve správním obvodu pro naší obec je obec s pověřeným úřadem Chvaletice (obec II. typu)

stavební úřad, správní řízení v prvním stupni, sociální služby (na základě veřejnoprávní smlouvy).

Ve správním obvodu pro naší obec je obec se základním rozsahem Řečany nad Labem (obec I. typu) matriční úřad.

Ve správním obvodu se základním rozsahem přenesené působnosti obec Zdechovice (obec I. typu).

 

Obec s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností jsou stanoveny zvláštním zákonem.

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – obce III. typu (ORP)

Obce s rozšířenou působností vedle přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) a vedle přenesené působnosti pověřených obecních úřadů (podle § 64 zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

Pověřený obecní úřad – obce II. typu (POÚ)

Pověřený obecní úřad vedle přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

Obec se základním rozsahem výkonu státní správy

Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen pouze zákonem. Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Orgány obce je vykonávána přenesená působnost v základním rozsahu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony; v tomto případě je území obce správním obvodem.

V článku jsou částečně citovány texty ministerstva pro místní rozvoj ČR z portálu územního plánování.

 

Nejhledanější úřady/odbory v naší spádové oblasti

Adresář nejčastěji hledaných úřadů

úřad

adresa telefon / e-mail / web

Úřad práce

Úřad práce Přelouč

H. Máchy 908,

535 01 Přelouč

+420 950 144 401- 405 

podatelna.pa@uradprace.cz

www.uradprace.cz

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení

OSSZ

U Stadionu 2729,
530 02 Pardubice

+420 466 742 111

posta.pa@cssz.cz

www.cssz.cz

Odbor sociální

Městský úřad Přelouč – odbor sociální 

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

+420 466 094 167

epodatelna@mestoprelouc.cz

www.mestoprelouc.cz

Stavební úřad

Městský úřad Chvaletice - Stavební úřad

U Stadionu 237,
533 12 Chvaletice

+420 466 768 471

elpodatelna@chvaletice.cz

www.chvaletice.cz

Katastrální úřad

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Čechovo nábřeží 1791
Bílé Předměstí
530 86 Pardubice

+420 466 023 111

kp.pardubice@cuzk.cz

www.cuzk.cz

Matriční úřad

Obecní úřad Řečany nad Labem - Matrika

1. máje 66,
533 13 Řečany nad Labem

+420 466 932 121

obec@recanynadlabem.cz

www.recanynadlabem.cz

Finanční úřad

Finanční úřad
Územní pracoviště v Přelouči

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

+420 466 033 550, +420 466 033 551

podatelna2807@fs.mfcr.cz

www.financnisprava.cz

Živnostenský úřad

Městský úřad Přelouč – odbor živnostenský

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

+420 466 094 241

epodatelna@mestoprelouc.cz

www.mestoprelouc.cz

Odbor dopravy

Městský úřad Přelouč – odbor dopravy

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

+420 466 094 213

epodatelna@mestoprelouc.cz

www.mestoprelouc.cz

Odbor životního prostředí

Městský úřad Přelouč – odbor životního prostředí

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

+420 466 094 231

epodatelna@mestoprelouc.cz

www.mestoprelouc.cz

Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Mezi Mosty 1793
530 03 Pardubice

+420 466 052 338

elektronicka.podatelna@khspce.cz

www.khspce.cz