Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka bude v Přelouči a jeho okolí probíhat od 4.1. -10.1.2024. První koledníky potkáte v Přelouči. Hned ve čtvrtek ráno půjdou do kostela sv. Jakuba, kde jim pan farář požehná a koledníci pak vyrazí do ulic Přelouče.

V pátek 5.1.2024 potkáte koledníky v Lipolticích, Zdechovicích, Břehách, Malých Výklekách, Selmicích, Trnávce, Hlavečníku, Újezdu u Přelouče, Tupesích, Kolesách a Komárově.

První lednovou sobotu potkáte Tři krále ve Štěpánově, Turkovicích, Brlohu, Řečanech nad Labem, Živanicích, Dědku, Cholticích, Volči, Kasalicích, Krasnici, Mokošíně, Strašově, Semíně, Tetově, Lohenicích, Újezdu u Přelouče, Přepychách, Valech, Litošicích, Urbanicích, Svinčanech, Mokošíně, Jedousově, Sopřeči, Jedousově a Živanicích.

V neděli pak v Bumbálce, Rohovládově Bělé, Pravech, Litošicích, Vyšehněvicích, Melicích a Labské Chrčici.

Poslední koledníky v našem regionu potkáte ve středu v Obcích Valy a Kladruby nad Labem.

V Přelouči v: Amipě, knihovně, Vinotéce u Cestrových, Vinotéce u Pavluši, v drogerii u paní Briknerové, ve Fortelu a cukrárně najdete statické pokladničky. Stejně tak třeba v obci Chvaletice.

 Příspěvky je také možnost posílat také on-line pokladničkou, která je  spuštěn celostátně ještě před oficiálním zahájením sbírky na www.trikralovasbirka.cz. Zadáním PSČ určíte, do které Charity bude Váš dar přesměrován. Na každá pokladničce najdete QR kód, pomocí něhož nás můžete též podpořit.

Jak si můžete být jisti, že nepotkáte falešné koledníky? Každá zapečetěná pokladnička je označena razítkem příslušného úřadu a samolepkou s červeným charitním logem. Můžete požádat o předložení průkazky, která je podepsaná ředitelem Charity, ředitelem Diecézní katolické charity Hradec Králové a biskupem královéhradeckým. V hlavičce průkazky je červené charitní logo a logo sbírky. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky.

Tříkrálová sbírka bude zakončena 14.1.2023 tradičním Tříkrálovým koncertem ZUŠ Přelouč. Koncert se koná v kostele sv. Jakuba v Přelouči a začíná v 15.00. Srdečně zveme!

DĚKUJEME VŠEM KOLEDNÍKŮM, DOBROVOLNÍKŮM, STAROSTŮM, STUDENTŮM I DOSPĚLÝM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ SBÍRKU ORGANIZOVAT.

Těšíme se a děkujeme za Vaši podporu.

+K+M+B 2024

Mgr. Mirka Škávová, koordinátorka