Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, případné druhé kolo voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022.

 

Legislativa:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Informace o potřebném počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů:

https://www.zdechovice.cz/data/_edesk/001227/podpisy-petice-web-1-.pdf

Seznam registračních úřadů v územním obvodu  POÚ:

https://www.zdechovice.cz/data/_edesk/001226/seznam-reg-uradu-web-3-.pdf

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Zdechovice pro volební období 2022-2026:

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Zdechovice pro volební období 2022 - 2026 « Úřední deska « Elektronická úřední deska | Obec Zdechovice

Informace pro cizince (občany EU) - Žádost o zápis do dodatku stáného seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí:
https://www.zdechovice.cz/cs/obecni-urad/uredni-deska/detail-volby-do-zastupitelstev-obci-informace-pro-cizince-obcany-eu-zadost-o-zapis-do-dodatku-staleho-seznamu-volicu-pro-volby-do-zastupitelstev-obci/

Metodika ČSÚ- rozdělování mandátů a praktické příklady:

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2022

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků:

https://www.zdechovice.cz/cs/obecni-urad/uredni-deska/detail-volby-do-zastupitelstev-obci-informace-volebnim-stranam/

zaregistrované volební strany v obci a seznam kandidátů

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=1&xnumnuts=5302&xobec=576026

Oznámení voličům o době a místu konání voleb 2022

https://www.zdechovice.cz/cs/obecni-urad/uredni-deska/detail-oznameni-volicum-o-dobe-a-mistu-konani-voleb-2022/