Oznámení voličům o době a místu konání voleb 2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 2.10.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Radomír Stříška, starosta obce

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do zastupitelstva obce Zdechovice konaných v souběhu s volbami do Senátu Parlamentu České republiky

 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §15 zákona č. 247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

 že volby do Zastupitelstva obce Zdechovice konané v souběhu s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:

 

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin a

a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin a

případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky

v pátek 30. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 1. října 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

                                                           .

Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. …1……

je volební místnost se sídlem: v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích, č.p. 5,

s bezbariérovým přístupem pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno:

místní částí Zdechovice, Stará Pila a Zbraněves

 

  • ve volebním okrsku č. …2……

je volební místnost se sídlem: Společenské centrum Spytovice, Spytovice č.p. 69,

s bezbariérovým přístupem pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno:

místní částí Spytovice

                                                                      .

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na území České republiky).

Při volbách do Senátu PČR může hlasovat pouze státní občan ČR.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. září 2022, ve dnech voleb voliči mohou tyto na vyžádání obdržet přímo ve volební místnosti.

 

Pro případné II.kolo voleb do Senátu PČR obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volební místnosti (tyto již nebudou dodávány do domácností)

V Zdechovicích  dne  8.září 2022                                                        Radomír Stříška

                                                                                                                      starosta