Odvoz popelnic:

termíny svozů pro rok 2022 jsou stejné jako v loňském roce.

V roce 2022 bude odpad odvážen výjimečně zdarma ve stejném objemu jako v roce 2021.

 

Vylepení známek v letošním roce bude zajišťovat obecní úřad průběžně vždy v pondělí. Proto, prosím, nezapomeňte každé pondělí vystavit Vaše popelnice před Váš dům.