Zveřejnění záměru nájmu volné plochy pro parkování vozidel

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 7.6.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 16.3.2020, bod č.12)  oznamuje, že má v úmyslu pronajmout v k.ú. Zdechovice

 volná plocha zpevněná na pozemkové p.č. 81/21

za cenu 50,-Kč/den/automobil + 21% DPH.

Jedná se o prostory v bývalém areálu NZM Zdechovice.

Stanovuje se vratná záloha ve výši 1.000,-Kč/ovladač od vstupních vrat do areálu.

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

Dokument vyvěšen:    8.4.2020