Oznámení - Zveřejnění záměru nájmu tří garážových stání na st.p.č. 255 k.ú. Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.5.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, oznamuje, že má v úmyslu pronajmout v k.ú. Zdechovice

 

tři garážová stání – jedno o rozloze 81m2 - v hale st.p.č. 255 za cenu 165 Kč/m2/rok + služby 2,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši + elektrická energie spotřebovaná v příslušném stání.

Jedná se o prostory v bývalém areálu NZM Zdechovice.

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

Dokument vyvěšen: 9.5.2023 Podpis:

 

 

Sejmuto: