Veřejná vyhláška: zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Veřejná vyhláška: zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

 • Typ: Obecně závazná vyhláška
 • Autor: Obec Zdechovice
 • Označení: Veřejná vyhláška: zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
 • Datum schválení: 17.10.2019
 • Platnost vyhlášky: 4.11.2019 - neuvedeno
 • Aktuálně platná?: ano
 • Vyhláška vyvěšena: - 4.11.2019
 • Příloh: 1

Text vyhlášky

                                                                                   Dne: 17.10.2019

                                                              

 

 

R O Z H O D N U T Í

Podle § 3, odst.1, zák.č.13/1997 Sb. v platném znění

 

Veřejnou vyhláškou

Podle § 25,odst.1 a § 144,odst.6 Správního řádu v platném znění

 

 

Obecní úřad ve Zdechovicích, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění a ust.§ 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění r o z h o d l, ve správním řízení o návrhu obce Zdechovice o zařazení níže uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací,  t a k t o:

 

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 580 a 621/1 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 635 metrů, označená místně jako 1c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 581/1 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 865 metrů, označená místně jako 2c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 55/4; 69/2; 69/6; 590 a 598 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 458 metrů, označená místně jako 3c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 587/1; 587/5; 589; 590 a 599 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 395 metrů, označená místně jako 4c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 377/20 a 377/22 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 124 metrů, označená místně jako 5c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 377/20 a 377/28 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 147 metrů, označená místně jako 6c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 377/28 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 123 metrů, označená místně jako 7c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 377/28 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 136 metrů, označená místně jako 8c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 385/19 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 119 metrů, označená místně jako 10c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 385/19 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 112 metrů, označená místně jako 11c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 385/19 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 100 metrů, označená místně jako 12c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 385/3; 385/19; 604/2 a 604/3 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 142 metrů, označená místně jako 13c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 121/1 a 604/5 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 332 metrů, označená místně jako 14c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 622/7 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 90 metrů, označená místně jako 15c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 622/1; 622/6 a 622/8 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 96 metrů, označená místně jako 16c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 622/13 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 22 metrů, označená místně jako 17c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 490/8 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 138 metrů, označená místně jako 18c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 615 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 112 metrů, označená místně jako 19c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 622/9 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 60 metrů, označená místně jako 20c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 621/1 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace (zpevněná plocha), označená místně jako 21c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 618 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 186 metrů, označená místně jako 22c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 555/3 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 206 metrů, označená místně jako 23c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 198/4 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 70 metrů, označená místně jako 24c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 319/4; 531/17; 537/11; 537/19 a 561/1 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 275 metrů, označená místně jako 25c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 239/3 a 544/1 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 728 metrů, označená místně jako 26c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 583/1 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 316 metrů, označená místně jako 27c

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 582/5 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 228 metrů, označená místně jako 28c

 

a dále

 

 

 

 

 

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 622/6 a 622/7 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 62 metrů, označená místně jako 1d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 121/1 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 47 metrů, označená místně jako 2d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 377/36 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 43 metrů, označená místně jako 3d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 377/60 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 56 metrů, označená místně jako 4d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 377/28 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 39 metrů, označená místně jako 5d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 69/6; 71/1 a 71/6 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 48 metrů, označená místně jako 7d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 11/6 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 26 metrů, označená místně jako 8d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 198/4 a 200/2 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 205 metrů, označená místně jako 9d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 561/2 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 115 metrů, označená místně jako 10d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 62/2; 62/7 a 561/2 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 162 metrů, označená místně jako 11d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 66/7 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 34 metrů, označená místně jako 12d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 561/4 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 68 metrů, označená místně jako 13d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 561/5 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 16 metrů, označená místně jako 14d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 561/6 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 21 metrů, označená místně jako 15d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 305/2 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 67 metrů, označená místně jako 16d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 615 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792250 Zdechovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 510 metrů, označená místně jako 18d

a

 1. Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 561/3 zapsaných na LV č.10001 pro obec Zdechovice a kat.území 792241 Spytovice u Katastrálního.úřadu pro Pardubický kraj - pracoviště Pardubice jako ostatní plocha - ostatní komunikace v délce 43 metrů, označená místně jako 19d

       .             

 

se, na návrh obce Zdechovice a  v souladu s ust. § 3, odst. 1, 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, tímto rozhodnutím  zařazují  do kategorie  m í s t n í   k o m u n i k a c e  a jsou takto zapsány v pasportu místních komunikací.

 

Odůvodnění

Dotčené pozemní komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce Zdechovice, včetně místní částí Spytovice, čímž splňují znaky uvedené pro tuto kategorii v ust. § 6, odst.1, zákona o pozemních komunikacích a svým dopravně-technickým stavem a dopravním významem pak u komunikací výše uvedené pořadové číslo 1 až 27 znaky místní komunikace třetí třídy, ve smyslu ust. § 6, odst.3,písm.c) uvedeného zákona a u komunikací pořadové číslo 28 až 44 znaky místní komunikace čtvrté třídy, ve smyslu ust. § 6, odst.3,písm.d) uvedeného zákona

 

Je obecný zájem na tom, aby tyto byly užívány účastníky silničního provozu k uvedenému účelu  bez omezení, provoz na těchto plně podléhal režimu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a provozu na nich a řídil se pak režimem zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Současně tím dojde k jedno-značnějšímu vymezení práv a povinností jak správce dotčených komunikací, tak i uživatelů.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností a naplnění zákonných důvodů, silniční správní úřad rozhodl, jak shora uvedeno.

 

Poučení:

     Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to cestou Obecního úřadu Zdechovice, u něhož se odvolání podává.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Radomír Stříška      

Starosta obce

                                                                                   

 

 

 

Rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce

 

Vyvěšeno dne: 17.10.2019

 

Sňato dne      :          4.11.2019                                                               ______________

                                                                                                Podpis odp.osoby