OZV č. 3/2019

OZV č. 3/2019 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky

 • Typ: Obecně závazná vyhláška
 • Autor: Obec Zdechovice
 • Označení: OZV č. 3/2019
 • Datum schválení: 16.12.2019
 • Platnost vyhlášky: 5.1.2020 - 4.1.2024
 • Aktuálně platná?: ne
 • Vyhláška vyvěšena: - 5.1.2020
 • Příloh: 1

Text vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice
č. 3/2019,
kterou se ruší obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Zdechovice se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 8/2019/8 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Zrušení obecně závazných vyhlášek

Ruší se tyto obecně závazné vyhlášky:

 1. č. 5/1999, o udržování čistoty obce, ze dne 27. září 1999;
 2. č. 1/2002, o omezení vstupu do honitby Spytovice „Skalka“, ze dne 17. června 2002;
 3. č. 1/2006, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, ze dne 10. dubna 2006;
 4. č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, ze dne 9. října 2006.
Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Radomír Stříška, starosta
Ondřej Procházka, místostarosta 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.