Upozorňujeme občany obce hlášené k trvalému pobytu a vlastníky nemovitostí v obci na povinnost podat do 31.3.2023 přihlášku k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Zároveň upozorňujeme, že splatnost místního poplatku za odpad je 31.3.2023. Podrobnosti naleznete na webových stránkách obce a ve čtvrtém čísle loňského Zpravodaje.

V případě, že jste tuto povinnost již splnili, děkujeme.

 

Obecní úřad Zdechovice