Tříkrálová sbírka 2021 – PODĚKOVÁNÍ

Výsledek Tříkrálové sbírky je pro nás „zatím“ 160 195 Kč, přičemž v pokladničkách bylo celkem  123 634 Kč a na on-line účet přišlo s našim variabilním symbolem k 31.1.2021 celkem 36 561 Kč.

Ve Zdechovicích byl výtěžek celkem 6 232 Kč! Děkujeme ZŠ Zdechovice za uspořádání Tříkrálového běhu 6.1.2021 pro žáky i veřejnost. Výtěžek z běhu byl 4070,- Kč! Moc děkujeme všem!!!

Jak to celé probíhalo? Téměř celý leden byla Tříkrálová sbírka v běhu. Hned po Novém roce jsme kontaktovali všechny starosty a dobrovolníky o stavu situace. Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen 5. stupně PES, nebylo možné koledovat ani s ochrannými opatřeními. Byla tedy on-line koleda. Bylo možné pokladničky umístit na lidem dostupná místa. V Přelouči a 30 dalších obcích se nelezlo místo pro 51 pokladniček, kam mohli lidé přispět (obecní úřady, obchody, čerpací stanice…) Obce nám pomohly s propagací sbírky vyhlášením v místních rozhlasech, informacích na webových stránkách, vývěskách, sociálních sítích nebo roznosem letáčků. Za to jim patří velké PODĚKOVÁNÍ, že i v tuto nelehkou situaci naši sbírku jakkoliv podpořili.

Tříkrálovou sbírku zahájil 6.1. ledna netradiční Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč. I nyní ho můžete shlédnout na našem webu, na webu ZUŠ Přelouč, FB DOBROCENTRUM PŘELOUČ a Města Přelouč.

A příští rok se i s koledníky těšíme na TRADIČÍ KOLEDOVÁNÍ 😊

DĚKUJEME!     +K+M+B+2021