Přeloučští dobrovolníci organizují šití textilních roušek. Protože se jim již nedostává materiálu, požádali o zřízení sběšrného místa mimo jiné v naší obci. Občané k nám mohou přinést materiál, kteří dobrovolníci potřebují. Tuto činnost vykonávají bez nároku na odměnu a rouška pak předávají bezplatně. Pokud můžete postrádat jakýkoliv materiál, který je třeba k realizaci této  akce, kontaktujte nás a my jej  organizátorům  předáme.