OPATŘENI HEJTMANA V DOBE NOUZOVÉHO STAVU O2I2O2O


Ukládám, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 24012000 sb., o krizovém
řízení a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v době
vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky dopravcům, se kteými má
Pardubický krą uzavřené smlouvy o závazku veřejných služeb v silniční dopravě
nebo smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících splnit tato opatření:
zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech autobusových spojů
objednávaných Pardubickým krajem zařazených do lDS lREDO,
zákaz odbavování cestujících, kdy cestující nebudou odbaveni řidičem ani
odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady)
nebudou cestující ve vozidle označovat.
Platnost tohoto opatření je od 00:00 hodin dne 18.3.2020 do odvolání