1. Paní Borovičková oznamuje, že schůzky Klubu důchodců a nácvik divadla se
  odkládají na neurčito.
 2.  Svoboda, Lučice oznamuje, že prodej kuřic, který se měl konat zítra, se RUŠÍ.
 3. Obecní úřad oznamuje, že v souladu s nařízením vlády budou úřední hodiny na
  Obecním úřadě ve Zdechovicích v pondělí 8-11 a ve středu 13-16.00 hodin.
  Prosíme spoluobčany, aby pečlivě zvážili, zda je skutečně nutné úřad navštívit.
 4. Pobočky České pošty jsou zatím otevřené podle standardních otevíracích dob
  každé pobočky. Vyzýváme klienty, ať už jednotlivce nebo hromadné podavatele,
  aby zvážili návštěvu pošt a dalších provozoven. V současné době je důležité
  minimalizovat osobní kontakt kdekoli. Primárně jde o život a zdraví zaměstnanců
  a zákazníků. Česká pošta prodloužila úložní dobu dopisů na 30 dnů a balíků na 15
  dnů.
 5. Vážení spoluobčané z řad našich seniorů,
  v souvislosti se stávající epidemiologickou situací si vás dovolujeme oslovit se žádostí, abyste pro své
  bezpečí omezili kontakty s veřejností. O nákupy a další potřebné záležitosti pro vás ať se prosíme
  postarají vaši blízcí. Nechoďte ani do zdravotnických zařízení, pokud to naléhavost Vašeho zdravotního
  stavu nevyžaduje. Léky, které užíváte, může Váš lékař předepsat elektronickým receptem a recept zaslat
  na „chytrý“ mobilní telefon.
  Protože ne všichni máte vlastní rodiny k dispozici, nabízíme Vám po dobu nouzového stavu možnost
  zajistit tyto záležitosti prostřednictvím obce Zdechovice. Nemáte-li, kdo by vám nakoupil, vyřídil léky
  apod., kontaktujte telefonicky obecní úřad. Předejte kontakt na vás (nejlépe mobil) a uveďte svoji
  adresu. Následně budete telefonicky kontaktování a dohodneme vše potřebné. Veškerá předání mezi
  vámi a donáškovou službou musí proběhnout rychle u dveří.
  Nákupy a další potřebné záležitosti lze domluvit od pondělí 16. 3. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hodin
  na telefonním čísle 466 936 101.
  Pro nákup platí pravidlo, že se musí jednat o běžný nákup potravin pro Vaši denní potřebu.
  Předpokládá se, že do 10 položek.
  Vážení spoluobčané,
  Vláda dnes vyhlásila celoplošnou karanténu a další omezení. Sledujte sdělovací prostředky a řiďte se
  prosím pokyny vlády a hygieniků.
  Buďte prosím ohleduplní a obezřetní.Přejeme hezký zbytek dne.