Vážení spoluobčané z řad našich seniorů,

 

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací si vás dovolujeme oslovit se žádostí, abyste pro své bezpečí omezili kontakty s veřejností. O nákupy a další potřebné záležitosti ať pro Vás prosíme obstarají vaši blízcí. Nechoďte ani do zdravotnických zařízení, pokud to naléhavost Vašeho zdravotního stavu nevyžaduje. Léky, které užíváte, může Váš lékař předepsat elektronickým receptem a recept zaslat na „chytrý“ mobilní telefon.

Protože ne všichni máte vlastní rodiny k dispozici, nabízíme Vám  po dobu nouzového stavu možnost zajistit tyto záležitosti prostřednictvím obce Zdechovice. Nemáte-li, kdo by vám nakoupil, vyřídil léky apod., kontaktujte telefonicky obecní úřad. Předejte kontakt na vás (nejlépe mobil) a uveďte svoji adresu. Následně budete telefonicky kontaktování a dohodneme vše potřebné. Veškerá předání mezi vámi a donáškovou službou musí proběhnout rychle u dveří.

Nákupy a další potřebné záležitosti lze domluvit od pondělí 16. 3. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 466 936 101.

Pro nákup platí pravidlo, že se musí jednat o běžný nákup potravin pro Vaši denní potřebu. Předpokládá se, že do 10 položek.

 

Vážení spoluobčané,

Vláda vyhlásila celoplošnou karanténu a další omezení týkající se volného pohybu osob na území celého státu s platností od 16. 3. 2020 0.00 hod.. Sledujte sdělovací prostředky a řiďte se pokyny vlády a hygieniků.

 

Buďte prosím ohleduplní a obezřetní.