v souvislosti s přerušením výuky na školách přistoupil Pardubický kraj k omezení provozu autobusové dopravy.

Ode dne 13.3.2020 bude zahájen tzv. prázdninový režim jízdních řádů, což znamená že dojde k omezení provozu vybraných  spojů, a to až do doby zahájení výuky.

Dále sdělujeme, že železniční doprava není tímto opatřením dotčena.