vlivem zhoršení technického stavu mostu ev.č. 3227-3 u Řečan n. Labem dojde v následujících dnech k osazení nového dopravního značení omezujícího průjezd vozidel po tomto mostě. Toto omezení se bude týkat i autobusů veřejné linkové dopravy.

Dopravci Arriva Východní Čechy se podaří na převážnou většinu spojů linky 650621, spojující Kladruby n. Labem a Řečany n. Labem, nasadit menší typy autobusů a přeprava tedy bude v rámci dne přes most zajištěna.

Nicméně existují spoje, na které už  bohužel není možné menší autobus nasadit nebo je nutné, je z oběhových důvodů vozidla časově upravit tak, aby byla v co největší míře zajištěna možnost přepravy přes tento most. 

V příloze předkládáme jízdní řády linek 650621 a 650623 s platností od 13.12.2020, kde jsou výše uvedené změny již zapracovány. V příloze je i návrhový jízdní řád linky 240058 (schvaluje Středočeský kraj)