Provoz Obecního úřadu Zdechovice
pro veřejnost od 12.10.2020 do 25.10.2020

Pondělí, Středa:
9:00-12:00 14:00-16:00

Upřednostňujeme písemný, elektronický, či telefonický kontakt před osobním kontaktem prostřednictvím
e-mailu nebo datové schránky.


Kontaktní telefon: 466 936 101.

Žádáme občany, pokud je možné, aby úhrady poplatků prováděli bezhotovostně bankovním převodem.

Uvnitř budovy úřadu platí povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou nebo jiným vhodným způsobem
a dodržování rozestupů 2 m mezi osobami

Mimo určenou dobu nevstupujte do budovy Obecního úřadu bez vyzvání!

Děkujeme všem spoluobčanům za vstřícnost a ohleduplnost.