Zveme Vás ve čtvrtek 16.ledna od 17.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích na poutavé vyprávění na téma Pohanský věk a počátky křesťanství v pověstech Přeloučska.

Přednáší Mgr. Martin Štěpánek.

...Pověsti, o nichž bude řeč, pochází z různých zdrojů, jeden je však zcela zásadní – Václav Hájek z Libočan (konec 15. stol. – 1553) a jeho Kronika česká (1541). Hájek je postava velmi rozporuplná, jeho kronika je od 2. poloviny 18. století neustále podrobována kritice pro svou nepřesnost a mnohé výmysly. To nás ovšem, zabýváme-li se pověstmi, trápit nemusí, naopak můžeme bujnou Hájkovu fantazii pochválit. V jeho kronice se Zdechovicím dostalo velmi čestného místa – jsou údajně jednou z nejstarších obcí českých zemí, jsou prvním místem těžby kovů a jakousi kolébkou české metalurgie. S nadsázkou poznamenám – i když neměl Hájek s tímto regionem mnoho společného, Zdechovičtí by mu snad měli postavit pomník.
Pokud Vás nastíněné téma zaujalo, přijďte na přednášku 16. 1., na níž se dozvíte a v prezentaci uvidíte mnoho dalších detailů. Těším se i na případnou diskuzi s Vámi a třeba i některá nově zjištěná fakta.
Martin Štěpánek