Nový způsob registrace do newsletteru vyžaduje ověření vlastnictví registrované emailové adresy. Toto je realizováno prostřednictvím potvrzovacího emailu, který obdržíte ihned po registraci emailové adresy a který obsahuje unikátní potvrzovací odkaz, na který je třeba přejít (kliknout) a tím vlastní proces registrace potvrdit a dokončit.

Bohužel, některé emailové aplikace tento odkaz naruší, či jej špatně označí. Pokud pak není odkaz kompletní, potvrzení nemůže být úspěšně dokončeno. Pro správné potvrzení registrace emailové adresy je nutné, aby potvrzovací odkaz obsahoval všechny obsažené parametry v původní (nezměněné podobě).

Jak tedy postupovat v případě, že Vám potvrzovací odkaz nefunguje?

V první řadě se podívejte do obdrženého emailu, zda je odkaz označený (většinou podtržený a barevně zvýrazněný) opravdu celý. Řada aplikací a emailových webových služeb odkaz například zalomí a neoznačí celý (kompletní). To je problém. Zkuste tedy odkaz identifikovat a označit jej ručně.

Podívejte se na následující ukázku takového emailu. Zde je původní odkaz (označený žlutým podbarvením) zalomený hned na 3 řádky, přičemž jako odkaz jsou označeny (podtrženy) pouze první dva řádky. Kliknutím na něj je tedy otevřen nevalidní (neplatný) potvrzovací odkaz a takové potvrzení selže.

Je tedy nutné celý odkaz ručně zkopírovat a vložit do adresního řádku prohlížeče. Poté by registrace měla proběhnout bez problémů. 

newsletter-potvrzeni

Další pokus

Abychom vám s registrací trochu pomohli, upravili jsme formát těchto potvrzovacích emailů a v nové podobě již obsahují informace potřebné k potvrzení i v samostatné textové podobě. Tento potvrzovací email jsme rozeslali všem uživatelům, kteří proces registrace doposud nedokončili.

V novém formátu je kromě textového odkazu na potvrzení (POTVRDIT REGISTRACI) i výpis dvou registračních údajů. Pokud Vám tedy nebude ani tento odkaz fungovat správně, navštivte tuto stránku.

Zde vyplňte tyto údaje (registrovaný email a autorizační token) do zobrazeného formuláře a ten odešlete. Pokud je opíšete (zkopírujete) správně, měla by registrace bez problémů proběhnout.

Ani to nepomohlo?

Pokud ani s tímto postupem neuspějete, napište našemu webmasterovi na jan.volejnik@web-works.cz, tel: +420 731 574 999.