Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Spytovice 17.4.2018 od 7:30 hodin do 19:30 hodin Zdechovice 24.4.2018 od 7:30 hodin do 15:00 hodin Zdechovice Zbraněves 24.4.2018 od 7:30 hodin do 19:30 hodin které proběhne v souladu s ustanovením §25, odst. 3,, písm. c) bod 5/ týkajícím se účastníkům trhu s elektřinou/ a písm.d) bod 6/ týkajícím se výroben/ zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho ochranném pásmu, (tj. oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí). Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší bezplatné lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Děkujeme Vám za pochopení ČEU Distribuce, a.s.