Dne 16.1.2018 obdržel obecní úřad e-mail následujícího znění:

"Dobrý den, pane starosto,
chtěla bych ještě jednou poděkovat Vám a Vašim občanům za štědrost při Tříkrálové sbírce a žákům a vedení Vaší ZŠ za organizovaní koledování ve Vaší obci.
Výsledek sbírky je opět rekordní :)
Mějte se hezky a ať se Vám vše daří

 

--

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
ředitelka
Charita Přelouč
Masarykovo náměstí 48
535 01 Přelouč"

Obecní úřad ve Zdechovicích děkuje všem koledníkům i občanům za podporu této sbírky.