V Mateřské škole
ve Zdechovicích, okres Pardubice

proběhne dne  15. 6. 2011

ZÁPIS

dětí pro školní rok 2011-2012
Žádosti o přijetí si vyzvedněte v MŠ.

Co nabízí MŠ Zdechovice Vašim dětem?
- školní vzdělávací program: „Objevujeme a poznáváme svět a život"
- příjemné prostředí v pěkně zařízené herně s moderním vybavením
- množství krásných hraček, knížek, výchovných pomůcek a výtvarného materiálu
- upravenou zahradu s dvěma pískovišti, skluzavkou, houpačkami, bazénem, zahradními domky se spoustou hraček a materiálů umožňujících rozmanité činnosti dětí při pobytu venku
- pro děti se každoročně připravuje:
mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, masopustní karneval, vítání jara, výlety, divadelní představení, oslavy Dne dětí, apod.,
návštěvy v ZŠ ve Zdechovicích,
ZUŠ v Přelouči, slavnostní rozloučení...
- po dohodě s vámi rodiči zorganizujeme - návštěvy solné jeskyně, předplavecký kurz pro 5-6tileté , ozdravný pobyt v přírodě...