Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje vydal anketní lístky, jejichž prostřednictvím můžete vyjádřit své názory a připomínky k aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti a stavu silnic. Jedná se snahu co největšího zapojení veřejnosti do problematiky údržby silnic, získávání informací a zkušeností občanů, kteří dennodenně silnice využívají. Anketní lístky jsou k dispozici v prodejně Jednoty ve Zdechovicích a na obecním úřadu. Po vyplnění je vložte do hnědé schránky na budově Obecního úřadu ve Zdechovicích.