Děkujeme občanům našich obcí za podporu TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2011.

Ve Spytovicích se vybralo 760,- Kč

Ve Zdechovicích se vybralo 5.935,- Kč.

K úspěchu sbírky účinně přispěli žáci ZŠ Zdechovice a zejména  ředitel školy Mgr. Mazal, protože ve Zdechovicích sbírka proběhla v jeho režii.

Děkujeme.