Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

si Vás dovoluje pozvat na koncert věnovaný našemu rodákovi varhaníkovi a sbormistrovi p. Karlu Vranému (*1840 ve Zdechovicích, +1874 v Nymburce), který se uskuteční

v pátek dne 19.11.2010 v chrámu sv. Petra a Pavla ve Zdechovicích od 18 hodin.  

Program koncertu:

Bohuslav Matěj Černohorský: Toccata C dur
J.S.Bach (1699-1773): Preludium a fuga
Antonio Vivaldi: Sonata da chiesa pro violoncello a varhany e moll RV 426
Sergej Rachmaninoff: Vocalise pro violoncello a varhany
Johann Sebastian Bach: Suita pro violoncello č.1. (výběr)
Jan Křtitel Vaňhal: Fuga č. 1 C dur
A.Dvořák: Biblické písně (výběr)
F.X. Brixi: Preludium D dur
Josef Seger: Fuga G dur
J.S.Bach: Bist Du bei mir pro zpěv a varhany
Jan Křtitel Kuchař: Fantazie d moll
F.de Boismortiere: Sonata pro dvě violoncella
K.Vraný: Píseň

Interpreti:
Ondřej Socha - sólista Státní opery, doc.Jiří Hošek- varhany a violoncello, Jan Žďánský-violoncello

Karel Vraný byl především varhaník a sbormistr (nikoliv skladatel). Je autorem několika skladeb, avšak považují se za ztracené (resp. v roce 1965 nebyly evidovány v žádné knihovně, archivu nebo sbírce). Ve spolupráci s dr.Tauerovou z Muzea Antonína Dvořáka se přece jen podařilo v minulém týdnu najít alespoň jednu drobnou skladbu, připisovanou K.Vranému. Bude tedy do programu zahrnuta.
Obsazení respektuje povolání K.Vraného (zpěv, varhany). Snažili jsme se o zejména český program, a protože K. Vraný působil v Nymburku, jsou zastoupeny i skladby jiného nymburského rodáka - B.M.Černohorského, představitele slavné hudební rodiny Brixi, jejíž část pocházela z Vlkavy u Nymburka a dalších "Východočechů" (J. K. Kuchař - Choteč u Jičína, J. K. Vaňhal - Nechanice atd.) Dále, aby koncert nebyl pouze v kostele pouze na kůru a byl pestřejší, přijede kromě doc.Hoška a pana Sochy ještě violoncellista pan Žďánský. Zároveň je nutno respektovat církevní předpisy pro provozování hudby v kostelích, tedy provedení zejm. sakrálních skladeb.

Vstupné - zdarma.

Těšíme se na Vaši účast.

Vaše obec Zdechovice