NABÍDKA JEDNOHO PRACOVNÍHO MÍSTA Obec Zdechovice vypisuje výběrové řízení na místo: VEDOUCÍ ÚDRŽBY OBCE ZDECHOVICE I. Rámcová pracovní náplň: zajišťování údržby a oprav obecního zařízení a budov, řízení práce podřízených II. Kvalifikační a odborné požadavky: 1/ vyučen – technický obor nebo elektro (vyhláška 50) 2/ odborná praxe min. 5 let 3/ řidičský průkaz min. B, B+T je výhodou 4/ zdravotní způsobilost bez omezení 5/ občanská bezúhonnost 6/ bydliště v našich obcích je výhodou 7/ bezdlužnost vůči obci Zdechovice III. Mzdové ohodnocení: v souladu s nařízením vlády č. 564/ 2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 4 IV. Termín nástupu: 01. dubna 2009 V. Doklady potřebné k přihlášení do výběrového řízení: 1/ přihláška do výběrového řízení 2/ strukturovaný životopis 3/ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 4/ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 5/ kontaktní a osobní údaje s uvedením náležitostí podle bodu II. 1/-7/. Nabídky výhradně v písemné formě se všemi přílohami, nikoliv –e-mailem PŘIJÍMÁ OBECNÍ ÚŘAD ZDECHOVICE, 533 11 ZDECHOVICE ČP. 96. Termín uzávěrky výběrového řízení: pátek 27. února 2009