Dne 20. listopadu jsme obdrželi dopis od ČEZ, a.s., organizační jednotka Elektrárna Chvaletice, zn. 42610142 tohoto znění:

"Věc: Oznámení o zvýšené hlučnosti

V souvislosti s ukončovacími pracemi na generální opravě bloku č. 3 vznikne potřeba čištění nových tlakových dílů kotle pomocí profuku tlakovou parou. Tato činnost je dána technickými normami a je nutná pro bezpečné provozování turbin.

Proto vám tímto dáváme na vědomí, že v období od 3. 12.2006 do 18.12.2006, vždy od 8 do 20 hodin bude v obcích Trnávka, Řečany nad Labem, Zdechovice a Chvaletice zvýšená emise hluku z Elektrárny Chvaletice. Konkrétní termíny porofuků budou jednotlivým obcím operativně oznámeny, předpokládáme, že proběhne maximálně 6 cyklů. Hlučnost vzniká při profuku tlakovou parou. Profuk tlakových systémů kotlů je mimořádný provozní stav, vyvolaný potřebou zajištění bezpečného provozu turbosoustrojí po výměnách a větších opravách.

Elektrárna Chvaletice je provozována v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění o integrované prvenci, č.j. OŽPZ/21181/04/PP ze dne 6.6.2005.

S pozdravem

Ing. Vladimír Gult

ředitel OJ Elektrárna Chvaletice."

 

Upřesnění jsme obdrželi dne 8.122006:

zahájení profuků kotle č. 3 v neděli 10.12.2006 a ukončení profuků se předpokládá ve středu 13.12.2006.Vlastní profuky budou probíhat denně od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Předpoklad je provedení dvou až tří profuků denně, to je vyjetí na parametry, vlastní profukování parovodů provázené zvukovou zátěží ( vždy cca 45 minut ), sjetí z parametrů a vychlazení kotle K3.

Pavel Jirava

Ekolog elektrárny