Zveřejnění záměru výpůjčky objektu fary čp. 8

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í
Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o
obcích (obecní zřízení) po projednání v obecní zastupitelstvu dne
1.6.2020, bod č. 11 oznamuje, že má v úmyslu bezúplatně poskytnout
(smlouva o výpůjčce) Atelieru Josef Dvořáček Přelouč:
Areál č.p. 8 Zdechovice:
– objekt bývalé fary na st.p.č. 51 k.ú. Zdechovice (výměra 974m2),
p.p.č. 184/1 zahrada k.ú. Zdechovice o výměře 5543m2
p.p.č. 184/2 zahrada k.ú. Zdechovice o výměře 261m2
v budově bude umístěn atelier, výstavní galerie. Atelier Josef Dvořáček
zde bude pořádat pro širokou veřejnost včetně žáků MŠ a ZŠ
Zdechovice knižní autorská čtení, komorní hudební pořady formou
medailónků, tvůrčí workshopy různého zaměření, zajímavá setkání
s osobnostmi apod.
Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a
na www.zdechovice.cz
Dokument vyvěšen: 12.6.2020 Podpis:
Dokument sejmut: