Zveřejnění záměru prodeje - stavební pozemek v k.ú. Spytovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.10.2010
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 26.7.2010 oznamuje záměr prodat

stavební parcelu v k.ú. Spytovice

Cena pozemku: 78,- Kč/m2

- parcela p.č. 568 (dříve st.p.č. 32) k.ú. Spytovice o výměře 338m2
- parcela p.č. 6 k.ú. Spytovice o výměře 173 m2

Součástí nabídky je i situační plánek.

Podmínky prodeje:
Parcela je obcí prodávána za nízkou cenu a obec tím stimuluje výstavbu v obci, proto chce smluvně zajistit následující:
- první nabyvatel nemůže 20 let od uzavření smlouvy na parcely tuto prodat nikomu jinému než obci a to za kupní cenu bez valorizací - zajistit věcným břemenem
- pokud první nabyvatel nepožádá do 5 let od uzavření smlouvy o kolaudaci domu pro bydlení vlastní rodiny, je povinen ji opět prodat obci za nabývací cenu bez valorizací
Tyto zásady zajistit potřebným způsobem ve smlouvě. O jaký druh smlouvy půjde, je lhostejno.

Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích.

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce.

 

Dokument zveřejněn: 29.7.2010                                          Podpis: R.Chutic, v.r.