Zveřejnění záměru prodeje pozemku

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.10.2009
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 23.3.2009 oznamuje záměr prodat Pozemek p.č. 331 KN k.ú. Zdechovice o výměře 705 m2. Součástí nabídky je i situační plánek. Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích. Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101. Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce. Dokument zveřejněn: 4.9.2009 Podpis: R.Chutic,.r. Dokument sejmut: