Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 78/3 k.ú. Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.4.2015
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
z á m ě r prodat

pozemek p.č. 78/3 o výměře 351m2, nacházející se v katastrálním území Zdechovice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za cenu 50,- Kč/m2.

Součástí nabídky je i situační plánek.

Zájemci o koupi nemovitosti mohou k tomuto záměru podat své nabídky do 29.4.2015.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Zdechovice na zasedání č. 2/2015 dne 16.3.2015 pod bodem č. 3.

 

 

Ing. Robert Chutic,
starosta obce Zdechovice

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a

na elektronické úřední desce dne 27.3.2015