Zveřejnění záměru prodeje ocelové haly

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 27.5.2015
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
z á m ě r prodat

ocelovou halu č. 60 v areálu bývalého zemědělského muzea v areálu zámku Zdechovice. Hmotnost ocelové haly podle posudku Ing. Heleny Dvořáčkové činí 92836,43 kg.

a to za následujících podmínek:
1. Minimální cena = současně platná cena výkupu za šrot.
2. Hala bude odstraněna včetně patek a betonového povrchu podlah. Terén bude urovnán.
3. Demontáž a odvoz budou provedeny na náklady kupujícího.

Zájemci o koupi nemovitosti mohou podat své písemné nabídky na adresu obce Zdechovice (Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice čp.96) do 27.5.2015. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Zdechovice na zasedání č. 1/2015 dne 26.1.2015 pod bodem č. 1.

 

Ing. Robert Chutic,
starosta obce Zdechovice

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a

na elektronické úřední desce dne 27.3.2015