Zveřejnění záměru prodeje 13.5.09

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.5.2009
  • Příloh: 3

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 27.4.2009 oznamuje záměr prodat Pozemek p.č. 544 KN a ZE k.ú. Spytovice o výměře 850 + 560 m2. Součástí nabídky je i situační plánek. Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích, nejpozději do 29.5.2009 do 14,00 hodin Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101. Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce. Dokument zveřejněn: 13.5.2009 Podpis: R.Chutic, v.r. Dokument sejmut: